شما که غریبه نیستید

هوشنگ مرادی کرمانی رو با سری کتاب های قصه های مجید شناختم، شاید از دوران راهنمایی. کتاب هاش رو می خوندم و شب داستان هاش رو دوباره و با جزئیات برای برادر و خواهرم تعریف می کردم.
از کتاب هاش و سبک نوشتنش لذت زیادی

بیشتر بخوانید
معرفی کتاب مارک و پلو

دو سه روز پیش و بعد از فراموشی های بسیار من و مصطفی بالاخره موفق شدم کتاب مارک و پلو از از این دوست خوبم بگیرم و بخونم و لذت ببرم. همین طور که تا حالا حتما به خوبی متوجه شدین انشا من زیاد

بیشتر بخوانید