نرم افزار آزمون آیین نامه راهنمایی و رانندگی

زمان جوونی های من که حتی یه کتاب درست و حسابی برای آیین نامه راهنمایی و رانندگی وجود نداشت. وقتی من رفتم بودم سر جلسه از ۳۰ تا سوالی که جلوی من گذاشته بودن حداقل ۵ ۶ تای اونها اصلا تو کتابچه ای که

بیشتر بخوانید