Mr. & Mrs. Smith 2005

فیلم آقا و خانم اسمیت ، یک زوج جوان را به تصویر می کشد که زندگی زناشویی شان دچار روزمرگی شده است ، اما هر دو رازی دارند که  برای حفظ آن جان خود را به خطر می اندازد .جان و جین اسمیت دو

بیشتر بخوانید
از دفترچه خاطرات یک رئیس جمهور

امروز ساعت ۵ صبح از خواب بلند شدم. بعد از نماز و ورزش و صبحانه و دعا برای نابودی مافیا، وزیر مسکن را احضار کردم. بیست دقیقه بعد در حالیکه هنوز خمیازه می کشید در دفتر حاضر شد. سلام و عرض ارادت کرد. شخصا

بیشتر بخوانید